[CKTG 2015] Highlights Vòng bảng ngày thứ 4

Video LMHT: [CKTG 2015] Highlights Vòng bảng ngày thứ 4. Vòng bảng của CKTG 2015 đã được kết thúc với lượt đi, gói gọn bốn chữ: “Không thể tin được!”…...
Ngày 05/10/2015
05/10/2015