[FO3] Kỷ nguyên 4-1-1-4: Hoàng Thiện (Phần 2)

FFOL3: Kỷ nguyên 4-1-1-4: Hoàng Thiện (Phần 2) Hoàng Thiện sử dụng 2 sơ đồ song song là 4-2-2-2 lệch và 4-1-1-4 cả suốt giải đấu này. Nhưng trong bài...
Ngày 13/10/2015
13/10/2015