[Azir Ap Mid] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Azir pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG AZIR – HOÀNG ĐẾ SA MẠC Khác với các vị tướng pháp sư có khả năng dồn sát thương nhanh. Azir là một vị tướng pháp sư có khả năng...
Ngày 03/05/2015
03/05/2015