Hướng Dẫn Bỏ Túi Cassiopeia

Ít được xuất hiện các trận xếp hạng cũng như giải đấu chuyên nghiệp, nhưng không vì thế Cassiopeia ”liễu yếu đào tơ”. Xem như là trong pháp sư khả...
Ngày 21/06/2015
21/06/2015