[Katarina AP MID] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Katarina pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU TƯỚNG KATARINA – ÁC KIẾM: Nếu như chọn vị tướng khả năng lấy Penta Kill dễ nhất, hẳn vị tướng Katarina này không thể lọt khỏi danh sách...
Ngày 02/06/2015
02/06/2015