[Tahm Kench Jungle] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Tahm Kench đi rừng mùa 5

TAHM KENCH– THỦY QUÁI ĐẠI VƯƠNG: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của vị tướng Thủy Quái Đại Vương qua bài viết cách chơi Tahm Kench...
Ngày 20/07/2015
20/07/2015