[FO3] Chiêu mộ HLV: Với 3 hướng đi phổ biến nhất

FFOL3: Chiêu mộ HLV: Với 3 hướng đi phổ biến nhất trong FIFA Online 3. Ở phần 1 (Chiêu mộ HLV: Lãng phí hay là đầu tư thông minh), đã đảo qua chút về...
Ngày 06/10/2015
06/10/2015