Hướng đi rừng hiệu quả nhất trong bản 5.5

Làm sao để có thể đi rừng giai đoạn đầu nhanh, hiệu quả? Làm sao để có thể biết sẽ phải gank ở đâu? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài. Rừng là nơi...
Ngày 18/04/2015
18/04/2015