[FO3] Review Ibrahimovic SS11 trong FIFA Online 3

FFOL3: Review Ibrahimovic SS11 trong FIFA Online 3. Ở hiện tại, Ibrahimovic ’11 là thẻ cầu thủ +1 đắt nhất (không tính World Best). Giá anh liên tục...
Ngày 24/09/2015
24/09/2015