Cách chơi Lucian như Imp bá đạo bắn nát team địch

Video LMHT: Cách chơi Lucian như Imp bá đạo. Lucian trong tay Imp thể hiện khả năng bắn tuyệt trong trận này. Highlight Imp Full trận  
Ngày 22/06/2015
22/06/2015