Impact chơi Riven chém nát Nasus ở đường trên

Việc lên hướng thiên về AP khiến Nasus quá khổ sở khi đối đầu trước Riven trong tay Impact khi mà anh này cứ thấy là lao chặt chém Nasus. Highlight...
Ngày 09/07/2015
09/07/2015