[FO3] Tinh thần của cầu thủ trong FIFA Online 3 đến từ đâu?

FFOL3: Tinh thần của cầu thủ trong FIFA Online 3 đến từ đâu? “Bá tước Monte Cristo” nói khi con người bị cướp tinh thần lúc đó trở nên rất yếu ớt....
Ngày 15/10/2015
15/10/2015