[Clip FO3] Inside Free kick, cú sút phạt tỷ lệ thành công đến 80%

[Clip FO3] Inside Free kick, cú sút phạt tỷ lệ thành công đến 80% (nếu bạn biết cách thực hiện được chính xác)
Ngày 04/06/2015
04/06/2015