Faker cầm Jarvan IV Hoàng tử Demacia đi rừng quẩy nát team địch

Faker cầm Jarvan IV Hoàng tử Demacia đi rừng quẩy nát team địch Highlight: Full trận:
Ngày 11/04/2015
11/04/2015