[Jarvan IV Solo Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Jarvan IV đường trên mùa 6

Giới thiệu về Jarvan IV – Biểu Tượng của Dimacia Vốn được biết tới như là trong các tướng đi rừng tốt nhất ở trong giai đoạn tiền mùa 5, thế không ít...
Ngày 10/09/2015
10/09/2015