[LMHT] Trang phục Jayce Kẻ Phản Diện ra mắt ngày 09/05/2015

Ngày 09/05/2015 cập nhật mới với sự ra mắt của Trang phục Jayce Kẻ Phản Diện. Sức mạnh tà ác kẻ phản diện ăn sâu vào cây búa thủy ngân. Tàn phá. Hủy...
Ngày 09/05/2015
09/05/2015