[FO3] Review Jens Lehmann E08 trong FIFA Online 3

Jens Lehmann E8 – Một huyền thoại nhưng cũng được gọi là một tên lập dị trên sân bóng và mang cả tinh thần chiến binh đặc trưng của người Đức. Thích...
Ngày 27/08/2015
27/08/2015