[FO3] Review Jese Rodriguez SS14 trong FIFA Online 3

Jese Rodriguez 14 +5 ( giá 4tr EP) – Hộ công trẻ của team Real Madrid C.F. Đá được mọi vị trí trên hàng công. – Thể hình là một điểm yếu của Jese, nhỏ...
Ngày 23/07/2015
23/07/2015