[FO3] Review Jordan Henderson SS14 trong FIFA Online 3

Jordan Henderson 14 +5 – Đội trưởng mới của Lữ đoàn đỏ,kế thừa và phát huy rất tốt những phẩm chất của một CM do Gerrard đã từng làm.Dù vậy phải chờ...
Ngày 14/07/2015
14/07/2015