[FO3] Review Kaka SS10 trong FIFA Online 3

Kaka ss10 +1 (giá 3m6 EP) – Vừa mới ra lại, lại nhiều fan, trong đó có cả ad (Đônkihôtê) nên giá cao. – Khá cao ráo nhưng hơi nhẹ cân, yếu sức mạnh,...
Ngày 03/07/2015
03/07/2015