Cách chơi Kalista ở vị trí solo top

Cách chơi Kalista ở vị trí solo top Bị phản bội và sát hại, Kalista trở thành một hồn ma chịu sự giày xéo bởi nguồn sức mạnh kinh hoàng của Quần Đảo...
Ngày 29/11/2014
29/11/2014