Cách chơi Kalista ở vị trí xạ thủ

Cách chơi Kalista ở vị trí xạ thủ Bị phản bội và sát hại, Kalista trở thành một hồn ma chịu sự giày xéo bởi nguồn sức mạnh kinh hoàng của Quần Đảo...
Ngày 24/11/2014
24/11/2014