[Karma AP SP] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Karma hỗ trợ mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG KARMA – KẺ ĐƯỢC KHAI SÁNG: Karma biết đến như một vị tướnG lối chơi đa dạng: Khả năng sát thương dồn, cùng khả năng cấu rỉa máu,...
Ngày 31/05/2015
31/05/2015