Cách chơi Kassadin ở vị trí pháp sư đường giữa

Cách chơi Kassadin ở vị trí pháp sư đường giữa Kassadin Lữ Khách Hư Không Hư Không Máu433 (+78 mỗi cấp) Năng lượng230 (+45 mỗi cấp) Sát thương52.3...
Ngày 19/07/2014
19/07/2014