[Kassadin AP MID] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Kassadin đi MID mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG KASSADIN – LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG: Là một tướng sát thủ đáng gườm thực sự ở trên chiến trường cùng với khả năng thoắt ẩn thoắt hiện rất...
Ngày 02/06/2015
02/06/2015