Cách chơi Katarina ở vị trí pháp sư đường giữa

Cách chơi Katarina ở vị trí pháp sư đường giữa Katarina Ác Kiếm Noxus Máu425 (+80 mỗi cấp) Sát thương53 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh0.658 (+2.74% mỗi...
Ngày 19/07/2014
19/07/2014