[Kayle Jungle] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Kayle đi rừng mùa 6

Giới thiệu về tướng Kayle – Thiên Thần Phán Quyết Mặc dù biết tới nhiều nhất là tướng đi đường đơn ổn định nhưng cùng với cuộc ”cách mạng” lớn...
Ngày 09/10/2015
09/10/2015