Tướng khắc chế Fizz: Kayle vị trí đường giữa

Cẩm nang LMHT: Tướng khắc chế Fizz: Kayle vị trí đường giữa. Không quá màu mè, càng không khó chơi vẫn hiệu quả vô cùng, đó là những gì mà Kayle sẽ...
Ngày 07/10/2015
07/10/2015