Kèo solo kỹ năng tuyệt vời giữa Riven với Jax

Video LMHT: Kèo solo kỹ năng tuyệt vời giữa Riven với Jax. Kiếm đọ với gậy, thanh niên nào sẽ lực hơn đây? Đây đúng là một pha solo đẹp mắt giữa Riven...
Ngày 10/12/2015
10/12/2015