[FO3] Review Kevin-Prince Boateng SS11 trong FIFA Online 3

Kevin-Prince Boateng 11 +5 ( giá 10tr EP) – CM thuộc dạng đa năng,đá được nhiều vị trí,có tốc độ,thể hình,sức mạnh và kĩ thuật đều ở mức khá tốt trở...
Ngày 14/07/2015
14/07/2015