Những vị tướng có thể khắc chế Ekko

Gần đây nổi lên cơn sốt mới đầu tiên nói chung nó là Ekko . Các phiên bản mới ra mắt lúc 5:10 , Ekko là rất nhiều người sử dụng trong cả hai thường...
Ngày 14/06/2015
14/06/2015