Khắc chế Meta Đấu sĩ – Lux vị trí đường giữa

Cẩm nang LMHT: Khắc chế Meta Đấu sĩ – Lux vị trí đường giữa. Meta mới đấu sĩ hiện tại đang rất khỏe, như vậy thì phải sử dụng các vị tướng nào để mà...
Ngày 04/10/2015
04/10/2015