Hướng dẫn chơi và các cách khắc chế Ezreal “xanh”

Cẩm nang LMHT: Hướng dẫn chơi và các cách khắc chế Ezreal “xanh”. Tiếp theo là một bài hướng dẫn về cách chơi Ezreal Xanh của người chơi ThePhyLol để...
Ngày 20/02/2016
20/02/2016