Những tướng khắc chế Illaoi: Nữ Tu Thủy Thần

Cách khắc chế tướng: Những tướng khắc chế Illaoi: Nữ Tu Thủy Thần. Cùng với Gamelienminh tìm về cách khắc chế Illaoi – vị tướng mới nhất vừa được ra...
Ngày 09/12/2015
09/12/2015