[FO3] Hướng dẫn cách khắc chế sơ đồ 4-1-1-4

Sơ đồ 4-1-1-4 “làm mưa làm gió” sức tấn công hủy diệt và điều khiển trận đấu rất khó chịu. Không vì thế sơ đồ này không lộ điểm yếu khai thác để tìm...
Ngày 09/08/2015
09/08/2015