Tướng khắc chế Tryndamere: Malphite vị trí đường trên

Cẩm nang LMHT: Tướng khắc chế Tryndamere: Malphite vị trí đường trên. Vẫn là lối chơi an toàn hiệu quả, Malphite mang tới sự chắc chắn bản thân và...
Ngày 07/10/2015
07/10/2015