[FO3] Cách hạn chế cầu thủ bị hụt thể lực trong FIFA Online 3

Cách hạn chế vấn đề hụt thể lực cho tiền vệ cánh (RM,LM) và tiền đạo cánh (RW, LW), tiền vệ công (CAM) Để ý có khá nhiều cmt hỏi tại sao có mấy ông...
Ngày 01/11/2015
01/11/2015