LMHT: Top những tướng pháp sư khó chơi nhất

Liệu bạn thành thục hết những vị tướng pháp sư ở dưới này chưa? Viktor Ưu điểm Đi đường tốt với kỹ năng tạo khiên, cấu rỉa máu tốt. Dồn sát thương...
Ngày 22/08/2015
22/08/2015