Top 5 vị tướng trường trên khó chịu nhất trong LMHT

Ở vị trí đường trên, có một vài tướng rất khó chịu một khi đối mặt, nào hãy cùng điểm qua những tướng khó chịu này và xem phải tướng tủ của mình không...
Ngày 05/07/2015
05/07/2015