Bí quyết thắng xếp hạng – Kiểm soát lính trên đường

Kiểm soát lính được lính trên đường đồng nghĩa với việc bạn đã nắm được tới 50% yếu tố để kiểm soát trận đấu. Lính là một tài nguyên vô tận trong mọi...
Ngày 18/04/2015
18/04/2015