WE Spirit sử dụng tướng mới Kindred đi rừng

Video LMHT: WE Spirit sử dụng tướng mới Kindred đi rừng. Liệu rằng Spirit sẽ thể hiện như thế nào với vị tướng Kindred mới toanh này? Vị tướng này...
Ngày 16/10/2015
16/10/2015