Top 5 Pentakill từ ngày ra mắt của tướng mới Kindred

Video LMHT: Top 5 Pentakill từ ngày ra mắt của tướng mới Kindred. Với khả năng cơ động trong giao tranh, Kindred dường như là một trong các nguồn sát...
Ngày 17/10/2015
17/10/2015