Cách chơi Kog’Maw ở vị trí xạ thủ

Cách chơi Kog’Maw Miệng Của Vực Thẳm Hư Không Máu440 (+84 mỗi cấp) Năng lượng255 (+40 mỗi cấp) Sát thương`46 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh0.665 (+2.65% mỗi...
Ngày 21/07/2014
21/07/2014