KOO Pray sử dụng Ashe đối đầu với Morderkaiser

Video LMHT: KOO Pray sử dụng Ashe đối đầu với Morderkaiser. Liệu rằng sức phản kháng người chơi bậc Cao Thủ Châu Âu có đủ sức để ngăn cản được Ashe...
Ngày 07/10/2015
07/10/2015