KOO Smeb càn quét team địch với tướng tủ Fiora

Video LMHT: KOO Smeb càn quét team địch với tướng tủ Fiora. Pha cuối Fiora trong tay của Smeb cực “lầy” khi mà còn ít máu nhưng vẫn ở lại hạ gục thêm...
Ngày 27/10/2015
27/10/2015