Chi tiết về bộ kỹ năng hoàn toàn mới của Yorick

Tướng Yorick được cập nhật lại mới hoàn toàn, hứa hẹn sẽ là một vị tướng có bộ kĩ năng hợp với meta hơn và có thể xuất hiện trong những trận đấu bình...
Ngày 24/08/2016
24/08/2016