[LMHT] Dự đoán kỹ năng của tướng mới Ekko

Những dự đoán kỹ năng của Ekko – Hoàng Tử Của Persia Thời Gian Của Cát Truy Tìm Nhược Điểm (Nội tại): Ekko có khả năng tìm ra nhược điểm của kẻ địch...
Ngày 11/05/2015
11/05/2015