[FO3] Kỹ thuật đi bóng trong Fifa Online 3

Kỹ thuật 1: Rabona – Cú đá vắt chéo chân Kỹ thuật đặc biệt và không hề đơn giản khi thực hiện. Nhưng nếu biết thực hiện đúng cách, bạn sẽ tạo được...
Ngày 11/05/2015
11/05/2015