[FO3] Những kỹ thuật phòng ngự cơ bản trong FIFA Online 3

FFOL3: Những kỹ thuật phòng ngự cơ bản trong FIFA Online 3. Để có thể lấy bóng trong chân của đối phương, chúng ta cần sử dụng tổ hợp phím: ED, CD, A,...
Ngày 05/12/2015
05/12/2015