[FO3] Top 6 CDM trẻ tuổi hàng đầu FIFA Online 3 hiện nay

FIFA Online 3: Top 6 những CDM trẻ tuổi hàng đầu 3 hiện nay trong FO3, FFO3, FFOL3. Hãy cùng GLM điểm qua các CDM trẻ tuổi có khả năng càn quét mạnh...
Ngày 19/08/2015
19/08/2015